Wat zijn de 3 ESG-criteria?

Gepubliceerd op 8 augustus 2022 om 11:37

De 3 criteria Milieu, Maatschappelijk en Bestuurlijk

Environmental criteria

Milieu criteria meten de inspanningen van een organisatie op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan de CO2-uitstoot, ontbossing, grondstofverbruik en het gebruik van hernieuwbare energie.

Social criteria

Maatschappelijke criteria meten o.a. de gegevens over inclusiviteit en diversiteit van het personeelsbestand, donaties aan goede doelen, kinderarbeid en hoe klanten worden behandeld.

Governance criteria

Bestuurlijke criteria analyseren hoe een bedrijf wordt bestuurd. Bijvoorbeeld hoe het stemrecht is geregeld, wat is de aandelenstructuur van een organisatie, verantwoord beloningsbeleid en hoe wordt er omgegaan met privacy en gegevensbeveiliging.