De accountant en ESG

Gepubliceerd op 8 augustus 2022 om 11:53

Toetsing ESG-rapportage door accountant

Een duurzame toekomst is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid maar zeker ook van het bedrijfsleven. De komende jaren staat er veel op stapel omtrent de manier van werken maar ook op het gebied van rapporteren over duurzaamheid. Organisaties doen er goed aan om zich hier goed op voor te bereiden. De impact op de bedrijfsvoering zal enorm zijn.

Organisaties zullen middels uniforme Europese standaarden moeten rapporteren in het jaarverslag.

De Europese Unie stelt duidelijke kaders, zodat een uniforme meting van prestaties op het gebied van duurzaamheid, governance en sociale zaken mogelijk is. Het is aan de accountant om de rapportage te toetsen.