Wat is CSRD? Uitleg over de richtlijn

Gepubliceerd op 8 augustus 2022 om 12:05

CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive

De afkorting CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. Het is een Europese richtlijn die lidstaten verplicht om wetgeving voor organisaties te ontwikkelen over het rapporteren omtrent ESG. Deze informatie moet getoetst worden door een accountant.

 

De CSRD-richtlijn vereist dat er gerapporteerd wordt door grote bedrijven over ESG-onderwerpen.

Deze richtlijn heeft als doel de transparantie van organisaties over sociale impact en milieu te vergroten en op die manier de overgang naar een duurzame economie te ondersteunen.

 

De CSRD-richtlijn is vanaf 2024 van toepassing voor het boekjaar 2023.

 

Deze niet-financiële rapportage kan het startpunt zijn voor organisaties om na te denken over hun ESG-waarden, zodat deze bedrijven zich meer in gaan zetten voor een duurzame toekomst.